De Levendbarende hagedis   (Lacerta vivipara)

Verspreiding en Habitat:
De levendbarende hagedis is de meest algemene hagedis in Nederland. Hoewel meest algemeen beperkt zijn verspreiding zich tot de zandgronden van het pleistocene deel van Nederland (Oost en Zuid). Ook in Europa is de levendbarende hagedis een algemene soort, hij ontbreekt alleen in het Zuiden van Europa en op IJsland. De levendbarende hagedis komt zelfs boven de poolcirkel voor. De levendbarende hagedis komt in een groot aantal habitatstypen voor. Ze prefereren redelijk dicht begroeide gebieden zoals heide, grasland, bosranden etc. Ze zijn ook bekend uit zeer dichte vegetatie waar ze dan in bomen en grote planten (bv berenklauw) klimmen om te kunnen zonnen.


Levendbarende hagedis close-up


Beschrijving:
De levendbarende hagedis is een kleine hagedis die een lichaamslengte (exclusief staart) van ongeveer 7 cm kan bereiken. De levendbarende hagedis is onopvallend bruin gekleurd met een licht patroon van donkere en lichte vlekken. Mannetjes hebben een oranje rode buik met veel zwarte vlekken, vrouwtjes hebben een gelige buik met weinig vlekjes. De kleur is vrij variabel en er zijn waarnemingen van zwarte en blauwgroene exemplaren (zie foto). De levendbarende hagedis kan in het wild ongeveer 12 jaar oud worden.

Levendbarende hagedis zonnend op steen

Levenscyclus en Leefwijze:
Levendbarende hagedissen paren in het voorjaar. Ze leggen geen eieren maar het vrouwtje ontwikkeld de jongen in haar lichaam en zet ze levend ter wereld. Hieraan heeft de soort zijn naam te danken. Zwangere vrouwtjes zonnen veel om de ontwikkeling van de jongen te versnellen. Na 2 a 3 maanden geeft het vrouwtje geboorte aan gemiddeld 7 a 8 volledig ontwikkelde jongen. De jongen zijn net na de geboorte erg klein met een lengte van ongeveer 2 cm. De mannetjes zijn na twee jaar geslachtsrijp, de vrouwtjes vaak na 3 jaar. Levendbarende hagedissen voeden zich met allerlei kleine ongewervelde dieren. De levendbarende hagedis overwinterd in grote pollen gras, onder boomstronken of in holen onder de grond.


Groenblauw gekleurde Levendbarende hagedis


Andere reptielen beschrijvingen, volg de volgende links:
  • Ringslang
  • Gladde slang
  • Adder
  • Hazelworm
  • Zandhagedis
  • Muurhagedis
  • Levendbarende
        Hagedis