Het Spitsbergen Rendier    (Rangifer tarandus platyrhynchus)

Verspreiding en Habitat:
Het Spitsbergen rendier is een ondersoort van het gewone rendier en komt alleen in Spitsbergen archipelago voor. Rendieren in het algemeen hebben een circumpolaire verspreiding. Ze komen rondom de hele Noordpool voor, zo noordelijk als Groenland en Spitsbergen en de zuidelijke grens van hun verspreidingsgebied ligt op ongeveer 48 graden Noorderbreedte. Er bestaan vele ondersoorten. De Spitsbergen rendieren leven op de arctische toendra. In de winter prefereren ze de sneeuwvrije richels op de berghellingen waar ze nog voedsel kunnen bemachtigen. Op Spitsbergen komen momenteel ongeveer 12000 rendieren voor.


Mannetje (juni)

Algemeen:
Het Spitsbergen rendier is de kleinste rendiersoort ter wereld. Het Spitsbergen rendier is aangepast aan het extreme klimaat op Spitsbergen. Ze hebben een compacter lichaam en kortere poten dan de gewone rendieren op het vaste land. De mannetjes van het Spitsbergen rendier zijn iets groter (1.6 meter lang en tot 90 kilo zwaar) dan de vrouwtjes (1.6 meter en tot 60 kilo). In de zomer is de vacht grijsbruin met een wittige buik, in de winter wordt de vacht bijna wit. De vacht van het Spitsbergen rendier is in de zomer kort en in de winter erg lang. In de winter is de vacht zo lang dat zelfs verhongerde rendieren er nog dik uitzien. Rendieren zijn de enige hertensoort waarbij zowel de mannetjes als vrouwtjes een gewei hebben. Mannetjes hebben wel een veel groter gewei dat wordt gevormd in de periode april-juli en in het begin van de winter weer afgeworpen wordt.


Baby rendier

Voedsel:
Het Spitsbergen rendier heeft een gevarieerd dieet, het eet bijna alle soorten planten (behalve Cassiope tetragona), mossen en korstmossen. Het Spitsbergen rendier kan ook voedsel onder de sneeuw zoeken. Zie hiervoor de aparte foto pagina waarop in een serie te zien is hoe een rendier dit doet. Volg de link hieronder!

Voedsel zoeken onder de sneeuw!


Mannetje met imposant gewei (eind juli)

Voortplanting:
De sterkste mannetjes (vaak die met het grootste gewei) winnen het recht om met de vrouwtjes te paren. De rendieren paren in de periode van Augustus tot november. Het vrouwtje heeft een draagtijd van 7 maanden. Spitsbergen rendieren krijgen maar één jong per keer. Het jong wordt in Juni geboren en wordt 3 maanden lang gezoogd. De jongen groeien erg snel.


Vrouwtjes rendier met jong

Vijanden:
Spitsbergen rendieren hebben geen natuurlijke vijanden. IJsberen etem geen rendieren omdat de rendieren simpelweg te snel zijn en zodoende niet te vangen zijn. Wel worden de dode rendieren soms gegeten door ijsberen. Meestal worden de dode dieren echter door poolvossen opgegeten.


Mannetje zomer
Andere dieren, volg de volgende links:
  • Walrus
  • Baardrob
  • Poolvos
  • IJsbeer