Zangvogels


Click op een thumbnail om een foto of Gallery te bekijken.
Achter de foto's met vet gedrukte namen bevinden zich galleries.


Graspieper

Graspieper

Graspieper

Huismussen

Ringmus

Heggenmus

Blauwe rotslijster

Blauwe rotslijster

Sneeuwgorzen

Kauwen

Zwarte Kraaien

Zwarte Kraai

Oostelijke blonde tapuit

Tapuit

Pimpelmees

Zwartkop

Zwartkop

Tuinfluiter

Kleine karekiet

Rietzanger

Roodborst

Koperwiek

Zanglijster

Zanglijster

Pestvogel

Boerenzwaluw

Kramsvogel

Spreeuwen

Blauwe rotslijster

Merel