Visdief
Kornwerderzand
29-09-02
Jelger Herder


Visdief
Kornwerderzand
29-09-02
Jelger Herder
Close up van beide vogels, let op de
duidelijke witte oogrand (kenmerk voor visdief) bij het onderste exemplaar.

Er was een discussie over welke soorten sternen er op de foto's stonden,
we zijn tot de conclusie gekomen dat alle sternen visdieven zijn.