Schelp van een zeekat

Schelp van een zeekat (inktvis)
Sepia officinalis
Hondsbossche Zeewering (24-01-04)
Jelger Herder