Eikapsel van een gevlekte rog

Eikapsel van een stekelrog
Raja clavata
Hondsbossche Zeewering (25-01-04)
Maaike Pouwels