Silene furcata
Spitsbergen (04-07-03)
Jelger Herder