TESt    Home     Nieuws     Portfolio     Verkoop     Biografie     Database     Links     Contact                             Nederlands   EngelsBiografie

Publicaties

Materiaal


Jelger Herder (Alkmaar, 1980) is al van jongs af aan geïnteresseerd in de natuur. In 1999 ontmoette hij Maaike Pouwels (Zaandam, 1982) en sindsdien zijn ze samen en gaan ze samen op pad. In april 2002 schaften ze hun eerste digitale camera aan en een passie was geboren. Nu bijna tien jaar verder fotograferen ze met professionele camera’s (zie materiaal) en hebben ze meer dan 1000 foto's gepubliceerd (zie publicaties).

Ze hebben een voorliefde voor koudbloedige gewervelden. Maaike werkt als leerkracht. Jelger is na zijn studie Biologie (MSc Ecologie aan de VU) sinds 2006 werkzaam voor Stichting RAVON. Hier zet hij zich met passie in voor de bescherming van de Nederlandse soorten reptielen, amfibieën en zoetwatervissen. De kennis uit zijn werk komt van pas bij het fotograferen, waar timing, kennis over habitat en gedrag cruciaal zijn.

Voor onze foto’s gaan we verder dan enkel registrerende opnamen. We besteden veel tijd aan de voorbereiding; wanneer kunnen we waar wat verwachten is de centrale vraag. We proberen om ook gedrag, leefomgeving, interacties en het spanningsveld tussen natuur, bescherming, recreatie en beheer vast te leggen. Juist het vastleggen hiervan kost zeer veel tijd en energie maar als het lukt geeft dat een grote voldoening.

Maaike Pouwels & Jelger Herder

Dit heeft geresulteerd in een voor Nederland unieke verzameling foto’s van alle inheemse reptielen, amfibieën en op twee na alle zoetwatervissen waarbij een natuurgetrouwe weergave van het onderwerp voorop staat. Dat we alle soorten compleet hebben weerhoudt ons niet om door te gaan, sterker nog het geeft ons de energie om onze huidige foto's te verbeteren en op zoek te gaan naar nieuwe invalshoeken. Daarnaast proberen we ook andere soortgroepen en aspecten van de natuur in beeld te brengen.