Amfibieen Informatie


We hebben voor een groot aantal in Nederland voorkomende amfibieen soortbeschrijvingen gemaakt. De volgende pagina's bevatten per soort uitgebreide informatie over de verspreiding in Nederland, habitat en de levenscyclus.

Click op een foto om naar de desbetreffende pagina te gaan.Bruine Kikker

Heikikker

Boomkikker

Poelkikker

Bastaardkikker

Meerkikker

Gewone pad

Rugstreeppad

Vroedmeesterpad

Knoflookpad

Geelbuikvuurpad

Vuursalamander

Alpenwatersalamander

Kamsalamander

Kleine watersalamander

Vinpootsalamander